Lottie Wahlin

Om Lottie

  • Certifierat medium (Julia Griffiths & Iris Hall)
  • Dipl. coach
  • Cert. NLP practitioner
  • Cert. handledare i sorgbearbetning (Svenska institutet för sorgbearbetning)
  • Cert. End of Life Doula
  • Driver skolan Scandinavian Academy for Inner Potential AB
  • Meditationsledare, föredragshållare och författare
  • Utbildare i medling vid brott och andra former av medling
  • Samhällsvetare (Fil dr)

Jag har en bakgrund som samhällsvetare och har arbetat med utredning och forskning sedan början av 1990-talet. Sedan i mitten av 1990-talet har jag verkat som medium och inom ramen för detta arbetat med vägledande samtal, gruppsessioner/seanser, meditation och utbildning. 2007 startade jag tillsammans med två kollegor Academy for Inner Potential: en skola för inre utveckling och mediumutbildning. 

Jag är praktiserande buddhist och har sedan år 2000 studerat buddhismen samt fått ett flertal initiationer i buddhor & bodhisattvor av olika lamor.

Jag är författare och medförfattare till ett flertal olika skrifter och publikationer (böcker, romaner, rapporter och utbildningskompendier) och har spelat in CD-skivor med vägledda meditationer.