Livsorientering

 

Syfte och mål

Livsorientering är ett sätt att arbeta med både existentiella och mer vardagsnära frågeställningar.  Målsättningen är att finna en djupare mening och stabilare plattform i tillvaron genom ökad självkännedom på olika plan. Du väljer själv ditt fokusområde. Det kan vara att finna rätt väg i din personliga utveckling eller ett existentiellt sökande. Det kan också handla om mer praktiska frågor som t.ex. att skapa ordning i dina relationer, ditt relaterande, om arbetslivet eller allmän livsstil.

Vi träffas vid minst 3 tillfällen då vi startar upp processen. Utgångspunkten är en medial session utifrån ditt valda fokusområde. Därefter arbetar vi med hjälp av meditationer och olika övningar, samtal och eget hemarbete. Efter våra första 3 möten väljer du om du vill fortsätta att arbeta tillsammans med mig eller att gå vidare på egen hand med den hjälp som du hittills fått.

Kontakta mig för vidare information och tidsbokning